Lopend onderzoek

 DoubleCheck

De opvolger van de eerste studie als resultaat van de Taskforce samenwerking - de LekCheck. Deze trial zal onderzoeken of intra-operatieve optimalisatie van de modificeerbare risicofactoren geïdentificeerd tijdens de LekCheck resulteert in vermindering van het aantal naadlekkages. Voor meer informatie kan je contact opnemen met b.bootsma@amsterdamumc.nl, of bel de CheckLijn 06-15964736

 

SmartCheck

In 3 Nederlandse ziekenhuizen worden de resultaten van de LekCheck gevalideerd en teruggebracht tot een korte snelle check van de 6 modificeerbare risicofactoren voor colorectale naadlekkage: anemie, epidurale anesthesie, geen of verkeerde timing van preoperatieve antibiotica, intra-operatieve toediening van vasopressie, contaminatie van het operatieveld en hyperglycemie (ook bij niet-diabetici). Voor meer informatie kan je contact opnemen met d.huisman@amsterdamumc.nl, of bel de CheckLijn 06-15964736.   

 

A1Check

Zes Nederlandse ziekenhuizen participeren in de A1Check. Deze studie heeft als doel een machine-learning algoritme, dat colorectale naadlekkage intra-operatief voorspelt, extern te valideren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met e.ingwersen@amsterdamumc.nl, of bel de CheckLijn 06-15964736

 

Tentacle study

De TENTACLE - Rectum - een grote retrospectieve, internationale cohort studie - onderzoekt welke factoren bijdragen aan de ernst van een naadlekkage na rectumchirurgie voor rectumcarcinoom. Daarnaast wordt onderzocht welke karakteristieken van de naadlekkage geassocieerd zijn met de kans van slagen van de verschillende behandelingen.  

Meer informatie is te vinden op de website: https://www.tentaclestudy.com/

 

IMARI

De IMARI-trial onderzoekt de effectiviteit van een multi-interventioneel programma ter voorkoming en vroege behandeling van naadlekkages na TME voor rectumcarcinoom en heeft als doel om het aantal intacte anastomoses op 1 jaar te verhogen. De interventies bestaan uit: 1. orale AB met MBP, 2. milthoekmobilisatie, 3. FA middels ICG, 4. CRP-guided imaging en 5. EVASC. Hiernaast wordt er voor translationeel onderzoek weefsel verzameld in een biobank om de rol van het microbioom te onderzoeken in het ontstaan van naadlekkages. 

Meer informatie is te vinden op www.imari-trial.nl of op te vragen bij de studiecoördinator (k.talboom@amsterdamumc.nl).

 

REVEAL

De REVEAL studie is een prospectieve multicenter observationele studie met als primair doel een risk-assessment tool te ontwikkelen voor de preoperatieve voorspelling voor het ontwikkelen van het naadlekkage na colorectale chirurgie. Daarnaast ligt de focus op het identificeren van nieuwe postoperatieve biomarkers die zullen bijdragen aan het eerder kunnen stellen van de diagnose naadlekkage. De studie zal eind eerste kwartaal 2021 worden afgerond, waarna we zullen starten met het analyseren van de data. 

Meer informatie is op te vragen via de studiecoördinator (c.p.vanhelsdingen@amsterdamumc.nl).